Ventetid

Den aktuelle ventetid til klinikken for sygesikringsklienter med offentligt tilskud i Haderslev anslås til 8 – 10 måneder. Det understreges, at den angivne ventetid beror på et skøn, da det på forhånd er vanskeligt præcist at angive, hvor mange sessioner hver enkelt klient har brug for

Du må altså væbne dig med tålmodighed, såfremt du ønsker at blive noteret på ventelisten til klinikken i Haderslev.

Klinikken tilbyder dog fortsat at notere dig på venteliste og løbende holde dig orienteret om din plads på listen.

Ønsker du at blive noteret på ventelisten, se mere under menupunktet “lægehenvisning” for procedure for tidsbestilling.

I Kolding er Brian Kok’s ventetid ca. 10 – 12 måneder. Her tilbydes du ligeledes at blive noteret på venteliste, såfremt du ønsker en tid hos Brian Kok.

Niclas Perchet Dahl er nystartet i klinikken og har derfor mulighed for at tilbyde tid inden for ganske få uger. Hos Niclas er det på visse dage muligt at møde til konsultationer udenfor almindelig arbejdstid

Ønsker du en konsultationstid i Kolding, se mere under menupunktet “selvbetalende” for procedure for tidsbestilling.