Supervision

Brian Kok Ravn tilbyder supervision af psykologer og læger med henblik på opnåelse af autorisation og specialistgodkendelse samt godkendelse som speciallæge i psykiatri. Supervisionen anbefales gennemført delvis på baggrund af videooptagelser fra supervisandens egen kliniske praksis.

Kok Ravn har desuden flere års erfaring i supervision af andre faggrupper; herunder psykiatrisk personale på sengeafsnit og i ambulante klinikker, såvel som socialpædagogisk uddannet personale på børnefamilieområdet.

Udgangspunktet for Kok Ravns supervision er grundforskning i psykoterapeutisk praksis. Der vil være fokus på metoder og teknikker til udvikling af en ligeværdig samarbejdsrelation mellem klient og behandler. Desuden er Kok optaget af metoder, der styrker klientens følelsesmæssige engagement i samarbejdet, idet dette engagement vil være direkte relateret til udbyttet af det faglige samarbejde.

Supervisandens faglige udvikling vil være i fokus med særligt henblik på at styrke evnen til autentisk nærvær i relation til klienten. Læringsmuligheder og vanskeligheder for den enkelte supervisand identificeres og bearbejdes.

I supervisionsrummet vil der desuden gennemgående være særligt fokus på følelsesmæssige reaktioner hos både klient og behandler, idet følelsesmæssige reaktioner ofte foregår på et ubevidst plan og giver anledning til automatiske adfærdsmæssige reaktioner, hvorved samarbejdsrelationen risikerer at finde sted på et ureflekteret og i værste fald uprofessionelt grundlag.

Undervisning

Brian Kok tilbyder undervisning i psykoterapi på baggrund af videooptagelser fra egen praksis. Undervisningen tilbydes til ansatte i social og sundhedssektoren, privatpraktiserende læger, psykologer, psykoterapeuter samt medicin og psykologistuderende.

Der er tale om en praksisnær undervisning, hvor centrale teoretiske og metodiske begreber illustreres via videoklip.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i ISTDP som metode.

Derudover er der mulighed for at tilmelde sig et 2 dages introduktionsforløb samt en tre-årig efteruddannelse/ ISTDP Core Training i Intensiv dynamisk korttidsterapi.

Ønsker du at tilmelde dig de 2 dages introduktionsundervisning send en e-mail på psykolog@briankok.dk

For tilmelding til den tre-årige efteruddannelse se kolonnen til højre på denne side

De to dages introduktionsforløb er målrettet dig, som overvejer at gennemføre en tre-årig uddannelse men forinden har behov for at stifte nærmere bekendtskab med undervisningsprincipperne og metoden samt få et indblik i uddannelsens struktur og opbygning. Den tre-årige efteruddannelse også kaldet ISTDP Core Training gennemføres i samarbejde med Psykolog Christian Pasgaard, www.christianpasgaard.dk

Læs mere om uddannelsernes indhold, forudsætninger for deltagelse, pris, tid, sted og tilmeldingsprocedure ved at downloade de to pdf filer her på siden. Der forventes nye holdopstart én gang årligt.

OBS – pga. de aktuelle udfordringer med Covid 19, som indebærer usikkerhed for os alle, er det muligt at betale i rater 

>>ISTDP Introduktion<<

>>ISTDP Core Training<<

Vigtige datoer

Der opstartes hvert år en ny tre årig uddannelse/ ISTDP Core Training. Datoer findes i fællesskab, når holdet er fuldtalligt på 8 deltagere. Der tages i planlægningen af de 4 årlige moduler á tre dage hensyn til deltagerne øvrige uddannelses og erhvervsaktiviteter. Næste Core Training forventes opstartet i 1. eller 2. kvartal af 2022. Der er endnu 5 ledige pladser på holdet. Er du interesseret i en plads på næste hold send en mail til psykolog@briankok.dk

Læs mere om både introundervisningen og den tre-årige Core training ved at downloade de to pdf filer nederst på denne side.

Planlagte undervisningsdatoer for Igangværende Core Training grupper:

Hold 5, Kolding

17. – 19. august 2021 (Blok 10, Kolding)

11. – 13. november 2021 ( Blok 11, Core samling med Patricia Coughlin som gæsteforelæser, afholdes på Comwell Kolding)

1. – 3. December 2021 (Blok 12, Kolding, afslutning på uddannelsen)

 

Hold 6, Kolding

11. – 13. november 2021 ( Blok 6, Core samling med Patricia Coughlin som gæsteforelæser, afholdes på Comwell Kolding)

7. – 9. December (Blok 7, Kolding)

 

Hold 7, Kolding

12. – 14. oktober 2021 (Blok 3, Kolding)

11. – 13. november 2021 (Blok 4, Core samling med Patricia Coughlin som gæsteforelæser, afholdes på Comwell Kolding)

2. – 4. februar 2022 (Blok 5, Kolding)

27. – 29. april 2022 (Blok 6, Kolding)

KONTAKT

Brian Kok
Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.
Specialist i Psykoterapi & Klinisk Psykologi
Specialpsykolog i Psykiatri
Olaf Ryes gade 7Q, 6000 Kolding

+45 93302333

psykolog@briankok.dk

Medlem af

DP-LOGO-2014_NEW_BLUE_transparant