INTRODUKTION KONTAKT ISTDP uddannelse og supervision Brian Kok, autoriseret psykolog, cand.psych.

Supervision

Brian Kok tilbyder supervision af psykologer og læger med henblik på opnåelse af autorisation og specialistgodkendelse samt godkendelse som speciallæge i psykiatri. Supervisionen anbefales gennemført delvis på baggrund af videooptagelser fra supervisandens egen kliniske praksis.

Kok har desuden flere års erfaring i supervision af andre faggrupper; herunder psykiatrisk personale på sengeafsnit og i ambulante klinikker, såvel som socialpædagogisk uddannet personale på børnefamilieområdet.

Udgangspunktet for Brian Koks supervision er grundforskning i psykoterapeutisk praksis. Der vil være fokus på metoder og teknikker til udvikling af en ligeværdig samarbejdsrelation mellem klient og behandler. Desuden er Kok optaget af metoder, der styrker klientens følelsesmæssige engagement i samarbejdet, idet dette engagement vil være direkte relateret til udbyttet af det faglige samarbejde.

Supervisandens faglige udvikling vil være i fokus med særligt henblik på at styrke evnen til autentisk nærvær i relation til klienten. Læringsmuligheder og vanskeligheder for den enkelte supervisand identificeres og bearbejdes.

I supervisionsrummet vil der desuden gennemgående være særligt fokus på følelsesmæssige reaktioner hos både klient og behandler, idet følelsesmæssige reaktioner ofte foregår på et ubevidst plan og giver anledning til automatiske adfærdsmæssige reaktioner, hvorved samarbejdsrelationen risikerer at finde sted på et ureflekteret og i værste fald uprofessionelt grundlag.

Undervisning

Brian Kok tilbyder undervisning i psykoterapi på baggrund af videooptagelser fra egen praksis. Undervisningen tilbydes til ansatte i social og sundhedssektoren, privatpraktiserende læger, psykologer, psykoterapeuter samt medicin og psykologistuderende.

Der er tale om en praksisnær undervisning, hvor centrale teoretiske og metodiske begreber illustreres via videoklip.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i ISTDP som metode.

Derudover er der mulighed for at tilmelde sig et 2 dages introduktionsforløb samt en tre-årig efteruddannelse/ ISTDP Core Training i Intensiv dynamisk korttidsterapi.

De to dages introduktionsforløb er målrettet dig, som overvejer at gennemføre en tre-årig uddannelse men forinden har behov for at stifte nærmere bekendtskab med undervisningsprincipperne og metoden samt få et indblik i uddannelsens struktur og opbygning. Den tre-årige efteruddannelse også kaldet ISTDP Core Training gennemføres i samarbejde med Psykolog Christian Pasgaard, www.christianpasgaard.dk

Læs mere om uddannelsernes indhold, forudsætninger for deltagelse, pris, tid, sted og tilmeldingsprocedure ved at downloade de to pdf filer her på siden. Der forventes nye holdopstart én gang årligt.

OBS – pga. de aktuelle udfordringer med Covid 19, som indebærer usikkerhed for os alle, er det muligt at betale i rater 

>>ISTDP Introduktion<<

>>ISTDP Core Training<<

Vigtige datoer

Dato og tilmeldingsfrist for førstkommende Introduktionsundervisning til ISTDP

Der afholdes i efteråret 2020 ingen introundervisning i klinikken. Er du interesseret i de 2 dages undervisning, henvises der i stedet til Folkeuniversitetet i Aalborg hvor et 2 dages undervisningsprogram er slået op. Se mere på https://fuaalborg.dk/aalborg/program/psykologi

En ny core gruppe forventes opstartet i foråret 2021. Er du interesseret, send en mail.

Læs mere om både introundervisningen og den tre-årige Core training ved at downloade de to pdf filer nederst på denne side.

 

Planlagte undervisningsdatoer for Igangværende Core Training grupper:

 

Hold 4, Kolding/København

29. – 30. sept. 2020 (Blok 10, Kolding, supervision af halvdelen af gruppen v. Brian Kok)

16. – 18. november 2020 (Blok 12, Kolding, afsluttende blok på uddannelsen)

 

Hold 5, Kolding/København

10. – 12. november 2020 (Blok 8, Kolding)

 

Hold 6, Kolding

2. – 4. juni 2020, Blok 1, Kolding

9. – 11. sept. 2020, Blok 2, Kolding

2. – 4. december 2020, Blok 3, Kolding

KONTAKT

Brian Kok
Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.
Specialist i Psykoterapi & Klinisk Psykologi
Specialpsykolog i Psykiatri
Olaf Ryes gade 7Q, 6000 Kolding

+45 93302333

psykolog@briankok.dk

Medlem af

DP-LOGO-2014_NEW_BLUE_transparant