INTRODUKTION KONTAKT ISTDP uddannelse og supervision Brian Kok, autoriseret psykolog, cand.psych.

Supervision

Brian Kok tilbyder supervision af psykologer og læger med henblik på opnåelse af autorisation og specialistgodkendelse samt godkendelse som speciallæge i psykiatri. Supervisionen anbefales gennemført delvis på baggrund af videooptagelser fra supervisandens egen kliniske praksis.

Kok har desuden flere års erfaring i supervision af andre faggrupper; herunder psykiatrisk personale på sengeafsnit og i ambulante klinikker, såvel som socialpædagogisk uddannet personale på børnefamilieområdet.

Udgangspunktet for Brian Koks supervision er grundforskning i psykoterapeutisk praksis. Der vil være fokus på metoder og teknikker til udvikling af en ligeværdig samarbejdsrelation mellem klient og behandler. Desuden er Kok optaget af metoder, der styrker klientens følelsesmæssige engagement i samarbejdet, idet dette engagement vil være direkte relateret til udbyttet af det faglige samarbejde.

Supervisandens faglige udvikling vil være i fokus med særligt henblik på at styrke evnen til autentisk nærvær i relation til klienten. Læringsmuligheder og vanskeligheder for den enkelte supervisand identificeres og bearbejdes.

I supervisionsrummet vil der desuden gennemgående være særligt fokus på følelsesmæssige reaktioner hos både klient og behandler, idet følelsesmæssige reaktioner ofte foregår på et ubevidst plan og giver anledning til automatiske adfærdsmæssige reaktioner, hvorved samarbejdsrelationen risikerer at finde sted på et ureflekteret og i værste fald uprofessionelt grundlag.

Undervisning

Brian Kok tilbyder undervisning i psykoterapi på baggrund af videooptagelser fra egen praksis. Undervisningen tilbydes til ansatte i social og sundhedssektoren, privatpraktiserende læger, psykologer, psykoterapeuter samt medicin og psykologistuderende.

Der er tale om en praksisnær undervisning, hvor centrale teoretiske og metodiske begreber illustreres via videoklip.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i ISTDP som metode.

Derudover er der mulighed for at tilmelde sig et 2 dages introduktionsforløb samt en tre-årig efteruddannelse/ ISTDP Core Training i Intensiv dynamisk korttidsterapi.

De to dages introduktionsforløb er målrettet dig, som overvejer at gennemføre en tre-årig uddannelse men forinden har behov for at stifte nærmere bekendtskab med undervisningsprincipperne og metoden samt få et indblik i uddannelsens struktur og opbygning. Den tre-årige efteruddannelse også kaldet ISTDP Core Training gennemføres i samarbejde med Psykolog Christian Pasgaard, www.christianpasgaard.dk

Læs mere om uddannelsernes indhold, forudsætninger for deltagelse, pris, tid, sted og tilmeldingsprocedure ved at downloade de to pdf filer her på siden. Der forventes nye holdopstart én gang årligt.

OBS – pga. de aktuelle udfordringer med Covid 19, som indebærer usikkerhed for os alle, er det muligt at betale i rater 

>>ISTDP Introduktion<<

>>ISTDP Core Training<<

Vigtige datoer

En ny core gruppe, hold 7 forventes opstartet i foråret 2021. Der er aktuelt 2 ledige pladser. Datoer planlægges i fællesskab, når holdet er fuldtalligt og under hensyntagen til deltagernes øvrige uddannelses og erhvervsaktiviteter i 2021. Er du interesseret i at blive optaget på holdet, send en mail.

Læs mere om både introundervisningen og den tre-årige Core training ved at downloade de to pdf filer nederst på denne side.

Planlagte undervisningsdatoer for Igangværende Core Training grupper:

Hold 5, Kolding

8. – 10. Februar 2021 (Blok 9, Kolding)

14. – 16. Juni 2021 (Blok 10, Kolding)

Datoer for blok 11 i efteråret 2021 er undervejs. Blok 11 afholdes som et samlet seminar for de tre igangværende core grupper med deltagelse af danske og udenlandske gæsteundervisere.

1. – 3. December 2021 (Blok 12, Kolding, afslutning på uddannelsen)

Hold 6, Kolding

16. – 18. Marts 2021 (Blok 4, Kolding)

1. – 3. Juni 2021 (Blok 5, Kolding)

Datoer for blok 6 i efteråret 2021 er undervejs. Blok 6 afholdes som et samlet seminar for de tre igangværende core grupper med deltagelse af danske og udenlandske gæsteundervisere.

7. – 9. December (Blok 7, Kolding)

Hold 7, Kolding

Holdopstart i foråret 2021. Datoer findes i fællesskab når holdet er fuldtalligt. Der tages i planlægningen af undervisningsdagene højde for deltagernes øvrige uddannelses eller erhvervsaktiviteter i 2021. Der er endnu 2 ledige pladser på holdet. Er du interesseret i at deltage, send en mail.

KONTAKT

Brian Kok
Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.
Specialist i Psykoterapi & Klinisk Psykologi
Specialpsykolog i Psykiatri
Olaf Ryes gade 7Q, 6000 Kolding

+45 93302333

psykolog@briankok.dk

Medlem af

DP-LOGO-2014_NEW_BLUE_transparant