Brian Kok

Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet, 2006, med speciale i psykoterapi. I 2009 opnåede jeg v. Psykolognævnet retten til at betegne mig autoriseret psykolog.

Siden opnåelsen af min kandidatgrad har jeg beskæftiget mig med psykoterapeutisk behandling og supervision i såvel privat klinisk praksis som i psykiatrisk regi. Jeg var i en periode privatpraktiserende psykolog i Århus, før jeg i november 2006 med min familie flyttede til Kolding, hvor jeg nu er selvstændig praktiserende psykolog.

I 2017 udvides klinikken med endnu en klinikadresse i Haderslev, hvor jeg tager imod klienter henvist gennem den offentlige sygesikringsordning.

Sideløbende med min private virksomhed har jeg tidligere haft ansættelse i Psykiatrien i Region Syddanmark. Ud over diagnostisk afklaring og psykoterapeutisk behandling, har jeg her ydet supervision og undervisning til personalet på psykiatriske afdelinger samt foretaget debriefing i forbindelse med uforudsete kritiske hændelser på arbejdspladsen.

Derudover har jeg i en periode fungeret som ekstern lektor på Institut for psykologi på Syddansk universitet (SDU).

Terapeutisk efteruddannelse

2 årig uddannelse i gruppepsykoterapi ved institut for gruppeanalyse, IGA, Aarhus.

3 årig efteruddannelse i ISTDP v. den amerikanske psykolog, Ph.D. Patricia Coughlin

Patricia Coughlin er en af de mest fremtrædende kliniske psykologer i verden i dag og er involveret i procesforskning i psykoterapi specielt med fokus på ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi). Coughlin er således forfatter til flere internationalt anerkendte artikler samt bøgerne “Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy” (Karnac, 1996) og “Lives Transformed” (Karnac, 2006), sidstnævnte i samarbejde med den engelske psykiater David Malan kendt fra bl.a. Tavistock klinikken i London.

3 årig efteruddannelse som underviser og supervisor i ISTDP ved MSW Jon Frederickson.

Jon Frederickson er internationalt kendt underviser og supervisor og forfatter til bøgerne “Psychodynamic Psychotherapy” (Copyright Taylor and Francis; Brunner/Mazel 1999) og “Co-creating Change” (Seven Leaves Press, 2013)

Igangværende træning/ efteruddannelse:

Fortløbende supervision hos Dr. Allan Abbass samt MSW Jon Frederickson.

Dr. Allan Abbass er internationalt kendt for sit arbejde med og forskning i psykodynamisk psykoterapi. Han er forfatter til flere kliniske og forskningbaserede artikler samt senest bogen “Reaching through resistance – Advanced Psychotherapy techniquies”

Klinikken udvider med endnu en psykolog

Siden klinikkens opstart i 2017 er det gået stærkt. Det er gået så stærkt, at det har været vanskeligt at følge med efterspørgslen på terapi, supervision og undervisning. Ventelisterne i både Haderslev og Kolding er vokset støt, og en ventetid på op imod et år er nu blevet normen snarere end undtagelsen. Derfor har det været mig magtpåliggende at finde en psykolog, der fremover kan bidrage til at bringe ventelisterne ned på et acceptabelt niveau. Det har dog på ingen måde været en let opgave, da det nødvendigvis har skullet være en psykolog, der naturligt bidrager til klinikkens høje faglige standard og ligger sig i forlængelse af klinikkens faglige profil. Efter lang tids søgen er det dog endelig lykkes at finde den rette i Niclas Perchet Dahl. 

Niclas følger aktuelt en af klinikkens fire 3-årige træningshold og modtager løbende supervision og faglig sparring på de klientforløb, han varetager for klinikken. Derfor kan jeg personligt garantere for et højt fagligt niveau i hans arbejde.

Brian Kok, klinikchef, indehaver

Du kan læse mere om Niclas herunder


Niclas Perchet Dahl

Jeg er uddannet Psykolog, Cand. Psych fra Aarhus Universitet og har arbejdet med psykoterapi siden 2012 i såvel privat klinisk praksis som psykiatrisk regi.

Sideløbende med min private praksis arbejder jeg aktuelt i psykiatrien i Region Syddanmark, hvor jeg udfører gruppebaserede og individuelle psykoterapeutiske forløb, kliniske tests samt udredning.

Jeg er passioneret udøver af mit fag og brænder for at hjælpe mine klienter. Derfor har jeg sideløbende med min universitetsuddannelse erhvervet mig psykoterapeutiske kompetencer ved deltagelse på internationale seminarer med de bedste i verden indenfor psykoterapi.

Seminarer med Dr. Allan Abbass og MSW Jon Frederickson sideløbende med den daglige sparring i klinikken med min samarbejdspartner Brian Kok har givet mig de bedste forudsætninger for at arbejde så effektivt og målrettet med mine klienter som muligt.

Psykoterapi er for mig et intensivt, fokuseret samarbejde imellem dig som klient og mig som terapeut. Et samarbejde hvor vi begge gør vores bedste for sammen at lykkes i vores bestræbelse på at overvinde de forhindringer, du trods ihærdige anstrengelser ikke har været i stand til at overvinde alene.

Bl.a. derfor har jeg også fundet og finder det fortsat væsentligt at placere mig selv i klientstolen, så jeg er klar over, hvordan det er at sidde ”på den anden side af bordet”. At invitere mine klienter til en proces, der går i dybden med hidtil fortrængte følelser er ikke muligt endsige forsvarligt med mindre jeg selv har gået vejen. Derfor har jeg gennemført et længerevarende og dybdegående egen-terapeutisk forløb ved den internationalt anerkendte ISTDP terapeut Josette Ten Have-De Labije bosiddende og praktiserende i Berlin.