Brian Kok

Jeg er uddannet Cand. Psych. fra Aarhus Universitet, 2006, med speciale i psykoterapi. I 2009 opnåede jeg v. Psykolognævnet retten til at betegne mig autoriseret psykolog.

Siden opnåelsen af min kandidatgrad har jeg beskæftiget mig med psykoterapeutisk behandling og supervision i såvel privat klinisk praksis som i psykiatrisk regi. Jeg var i en periode privatpraktiserende psykolog i Århus, før jeg i november 2006 flyttede til Kolding, hvor jeg nu er selvstændig praktiserende psykolog.

Sideløbende med min private virksomhed har jeg tidligere haft ansættelse i Psykiatrien i Region Syddanmark. Ud over diagnostisk afklaring og psykoterapeutisk behandling, har jeg her ydet supervision og undervisning til personalet på psykiatriske afdelinger samt foretaget debriefing i forbindelse med uforudsete kritiske hændelser på arbejdspladsen.

Derudover har jeg i en periode fungeret som ekstern lektor på Institut for psykologi på Syddansk universitet (SDU).

Terapeutisk efteruddannelse

2 årig uddannelse i gruppepsykoterapi ved institut for gruppeanalyse, IGA, Aarhus.

3 årig efteruddannelse i ISTDP v. den amerikanske psykolog, Ph.D. Patricia Coughlin

Patricia Coughlin er en af de mest fremtrædende kliniske psykologer i verden i dag og er involveret i procesforskning i psykoterapi specielt med fokus på ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi). Coughlin er således forfatter til flere internationalt anerkendte artikler samt bøgerne “Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy” (Karnac, 1996) og “Lives Transformed” (Karnac, 2006), sidstnævnte i samarbejde med den engelske psykiater David Malan kendt fra bl.a. Tavistock klinikken i London.

3 årig efteruddannelse som underviser og supervisor i ISTDP ved MSW Jon Frederickson.

Jon Frederickson er internationalt kendt underviser og supervisor og forfatter til bøgerne “Psychodynamic Psychotherapy” (Copyright Taylor and Francis; Brunner/Mazel 1999) og “Co-creating Change” (Seven Leaves Press, 2013)

Igangværende træning/ efteruddannelse:

Fortløbende supervision hos Dr. Allan Abbass samt MSW Jon Frederickson.

Dr. Allan Abbass er internationalt kendt for sit arbejde med og forskning i psykodynamisk psykoterapi. Han er forfatter til flere kliniske og forskningbaserede artikler samt senest bogen “Reaching through resistance – Advanced Psychotherapy techniquies”

Niclas Perchet Dahl

Jeg er uddannet Psykolog, Cand. Psych fra Aarhus Universitet og har arbejdet med psykoterapi siden 2012 i såvel privat klinisk praksis som psykiatrisk regi.

Sideløbende med min private praksis arbejder jeg aktuelt i psykiatrien i Region Syddanmark, hvor jeg udfører gruppebaserede og individuelle psykoterapeutiske forløb, kliniske tests samt udredning.

Jeg er passioneret udøver af mit fag og brænder for at hjælpe mine klienter. Derfor har jeg sideløbende med min universitetsuddannelse erhvervet mig psykoterapeutiske kompetencer ved deltagelse på internationale seminarer med de bedste i verden indenfor psykoterapi.

Seminarer med Dr. Allan Abbass og MSW Jon Frederickson sideløbende med den daglige sparring i klinikken med min samarbejdspartner Brian Kok har givet mig de bedste forudsætninger for at arbejde så effektivt og målrettet med mine klienter som muligt.

Psykoterapi er for mig et intensivt, fokuseret samarbejde imellem dig som klient og mig som terapeut. Et samarbejde hvor vi begge gør vores bedste for sammen at lykkes i vores bestræbelse på at overvinde de forhindringer, du trods ihærdige anstrengelser ikke har været i stand til at overvinde alene.

Bl.a. derfor har jeg også fundet og finder det fortsat væsentligt at placere mig selv i klientstolen, så jeg er klar over, hvordan det er at sidde ”på den anden side af bordet”. At invitere mine klienter til en proces, der går i dybden med hidtil fortrængte følelser er ikke muligt endsige forsvarligt med mindre jeg selv har gået vejen. Derfor har jeg gennemført et længerevarende og dybdegående egen-terapeutisk forløb ved den internationalt anerkendte ISTDP terapeut Josette Ten Have-De Labije bosiddende og praktiserende i Berlin.

Gry Dagmar

Jeg er uddannet Bachelor i Psykologi fra Aalborg Universitet i 2010.

Efter min universitetsuddannelse har jeg gennemført en 4-årig uddannelse til dynamisk- og spirituel psykoterapeut hos Human Education Group i Aarhus.

I 2014 færdiggjorde jeg en ét årig uddannelse i Taoistisk tantrisk kropsterapi, som jeg efterfølgende yderligere har specialiseret mig i og klinisk beskæftiget mig indgående med i en årrække. Mit speciale har netop været integration af psykoterapi og forskellige kropsterapeutiske metoder.

Mit virke bærer præg af ønsket om at møde det hele menneske. Jeg er trods min universitetsbaggrund derfor heller ikke gået af vejen for at søge viden i områder af mere esoterisk, spirituel art. Dette har ført til indgående studier i global shamanistisk praksis ved bl.a. Scandinavian Center for Shamanistic Studies samt et årelangt mesterlære forløb hos naturshaman John Russell-Møller. På baggrund heraf har jeg ud over psykoterapien arbejdet med forskellige typer af åndedrætsterapi, meditation samt visualiseringsteknikker. Jeg har desuden aktivt anvendt musik og lyd som en integreret del af min praksis, hvorfor jeg i 2015 gennemførte en uddannelse i lydhealing efter tibetanske principper hos klangmassør Tom Friis Hansen.

Sideløbende med min private praksis har jeg på konsulentbasis løbende fungeret som facilitator af forskellige kurser, retreats og workshops i hhv. tantra, meditation, body movement terapi samt psykedelisk assisteret terapi.

Jeg ser mennesket som indlejret i en større kontekst af familie og samfund. For at kunne arbejde mere effektivt med netop denne realitet færdiggjorde jeg i 2015 en ét årig uddannelse til Familie- & parterapeut. Sideløbende og efterfølgende har jeg bygget på og opdateret mig indenfor disse felter med diverse kurser og efteruddannelser.

I 2019 indledte jeg samarbejde med Brian Kok og klinikken i Kolding og påbegyndte i den forbindelse også systematisk træning i Intensiv Dynamisk korttidsterapi (forkortet ISTDP). I dag arbejder jeg med netop ISTDP’s forståelsesramme og teknik som det bærende fundament for mit arbejde.