Brian Kok

Jeg er uddannet Cand. Psych. fra Aarhus Universitet, 2006, med speciale i psykoterapi. I 2009 opnåede jeg v. Psykolognævnet retten til at betegne mig autoriseret psykolog.

Siden opnåelsen af min kandidatgrad har jeg beskæftiget mig med psykoterapeutisk behandling og supervision i såvel privat klinisk praksis som i psykiatrisk regi. Jeg var i en periode privatpraktiserende psykolog i Århus, før jeg i november 2006 flyttede til Kolding, hvor jeg nu er selvstændig praktiserende psykolog.

Sideløbende med min private virksomhed har jeg tidligere haft ansættelse i Psykiatrien i Region Syddanmark. Ud over diagnostisk afklaring og psykoterapeutisk behandling, har jeg her ydet supervision og undervisning til personalet på psykiatriske afdelinger samt foretaget debriefing i forbindelse med uforudsete kritiske hændelser på arbejdspladsen.

Derudover har jeg i en periode fungeret som ekstern lektor på Institut for psykologi på Syddansk universitet (SDU).

Terapeutisk efteruddannelse

2 årig uddannelse i gruppepsykoterapi ved institut for gruppeanalyse, IGA, Aarhus.

3 årig efteruddannelse i ISTDP v. den amerikanske psykolog, Ph.D. Patricia Coughlin

Patricia Coughlin er en af de mest fremtrædende kliniske psykologer i verden i dag og er involveret i procesforskning i psykoterapi specielt med fokus på ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi). Coughlin er således forfatter til flere internationalt anerkendte artikler samt bøgerne “Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy” (Karnac, 1996) og “Lives Transformed” (Karnac, 2006), sidstnævnte i samarbejde med den engelske psykiater David Malan kendt fra bl.a. Tavistock klinikken i London.

3 årig efteruddannelse som underviser og supervisor i ISTDP ved MSW Jon Frederickson.

Jon Frederickson er internationalt kendt underviser og supervisor og forfatter til bøgerne “Psychodynamic Psychotherapy” (Copyright Taylor and Francis; Brunner/Mazel 1999) og “Co-creating Change” (Seven Leaves Press, 2013)

Igangværende træning/ efteruddannelse:

Fortløbende supervision hos Dr. Allan Abbass samt MSW Jon Frederickson.

Dr. Allan Abbass er internationalt kendt for sit arbejde med og forskning i psykodynamisk psykoterapi. Han er forfatter til flere kliniske og forskningbaserede artikler samt senest bogen “Reaching through resistance – Advanced Psychotherapy techniquies”

Niclas Perchet Dahl

Jeg er uddannet Psykolog, Cand. Psych fra Aarhus Universitet og har arbejdet med psykoterapi siden 2012 i såvel privat klinisk praksis som psykiatrisk regi.

Sideløbende med min private praksis arbejder jeg aktuelt i psykiatrien i Region Syddanmark, hvor jeg udfører gruppebaserede og individuelle psykoterapeutiske forløb, kliniske tests samt udredning.

Jeg er passioneret udøver af mit fag og brænder for at hjælpe mine klienter. Derfor har jeg sideløbende med min universitetsuddannelse erhvervet mig psykoterapeutiske kompetencer ved deltagelse på internationale seminarer med de bedste i verden indenfor psykoterapi.

Seminarer med Dr. Allan Abbass og MSW Jon Frederickson sideløbende med den daglige sparring i klinikken med min samarbejdspartner Brian Kok har givet mig de bedste forudsætninger for at arbejde så effektivt og målrettet med mine klienter som muligt.

Psykoterapi er for mig et intensivt, fokuseret samarbejde imellem dig som klient og mig som terapeut. Et samarbejde hvor vi begge gør vores bedste for sammen at lykkes i vores bestræbelse på at overvinde de forhindringer, du trods ihærdige anstrengelser ikke har været i stand til at overvinde alene.

Bl.a. derfor har jeg også fundet og finder det fortsat væsentligt at placere mig selv i klientstolen, så jeg er klar over, hvordan det er at sidde ”på den anden side af bordet”. At invitere mine klienter til en proces, der går i dybden med hidtil fortrængte følelser er ikke muligt endsige forsvarligt med mindre jeg selv har gået vejen. Derfor har jeg gennemført et længerevarende og dybdegående egen-terapeutisk forløb ved den internationalt anerkendte ISTDP terapeut Josette Ten Have-De Labije bosiddende og praktiserende i Berlin.

Gry Dagmar

Jeg er uddannet bachelor i psykologi fra Aalborg Universitet i 2010, med særligt fokus på det psykodynamiske felt.

Efter endt bachelor savnede jeg mere praktisk fremfor teoretisk erfaring omkring faget, så jeg gennemførte en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse fra instituttet Human Education Group i Aarhus.

I den psykoterapeutiske uddannelse er der stort fokus på egenterapi. Jeg har derfor så at sige ”ryddet op foran egen hoveddør”, inden jeg sidder med mine klienter i stolen. Dette anser jeg som særligt betydningsfuldt, da vores personlighed er det vigtigste ”redskab” i faget og dermed (forhåbentligt!) kan eliminere mange blinde vinkler i vores arbejde med klienter. På samme måde giver de mange års egenterapi en erfaring med at sidde i klientens stol, så jeg ikke udsætter dig som klient for noget jeg ikke selv ville udsættes for i samme situation. Dette sagt med bevidsthed om, at vi alle er forskellige og har forskellige behov. Samtidig er der i den psykoterapeutiske uddannelse stort fokus på klinisk erfaring og supervision. Dette forvandler psykologien til et praktisk fag, et håndværk, ikke blot en teoretisk, akademisk tradition, hvilket altid har lagt mig meget på sinde.

De seneste 10 år har jeg haft klienter i terapi, hvoraf de sidste 6 år har været i regi af egen klinik, med dertilhørende mange timers erfaring, træning og supervision på mit arbejde.

Sideløbende har jeg uddannet mig indenfor forskellige terapeutiske traditioner, såsom hypnose, meditation, åndedrætsterapi, tantra og psykedelisk assisteret terapi, samt i 2015 suppleret mit CV med en uddannelse til familie- & parterapeut og derved integreret ”det hele menneske” i mit arbejde… krop, sind og relationer.

Ud over mit terapeutiske virke har jeg igennem de seneste 5 år undervist og faciliteret diverse retreats og kurser indenfor især shamanisme, tantra samt krops-/traumeterapi

I 2019 stiftede jeg bekendtskab med den højt specialiserede, terapeutiske metode ISTDP udviklet af dr. Habib Davanloo. Metoden integrerer alle de aspekter af psykoterapien, som jeg igennem årene har fundet særligt effektive og virksomme i én samlet terapeutisk metode og forståelsesmodel. Jeg har derfor indledt systematisk supervision og træning i ISTDP internt i klinikken samt eksternt på nationalt og internationalt udbudte kurser, seminarer og længerevarende efteruddannelser indebærende supervision af mit kliniske arbejde.

Min deltagelse i disse kurser har allerede sat sit præg på klinikken. Et tre dages seminar i ISTDP parterapi (Intergenerational Family Therapy (TIF)) hos den italienske psykolog Leone Baruh i foråret 2020, gav således anledning til, at jeg i samarbejde med min partner Brian Kok besluttede mig for at udbyde denne særlige udgave af parterapi til klienter i klinikken. Læs mere om Brian Kok’s og mit parterapeutiske samarbejde under menupunktet parterapi.

Jeg tilbyder desuden individuelle sessioner til voksne. Se mere under menupunktet ”selvbetalende”

Jeg er medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP).

Se i øvrigt www.grydagmar.dk