Parterapi

Gry Dagmar og Brian Kok tilbyder parterapi med 2 terapeuter baseret på Dr. Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP).

De to terapeuter, som også danner par privat, igangsætter et forløb, hvor parrets kommunikative blokeringer som oftest relateret til tidlige tilknytningsmønstre identificeres og bearbejdes ved hjælp af et dyberegående følelsesmæssigt terapeutisk arbejde.

Terapien gennemføres som en kombination af individuelle sessioner hos henholdsvis Gry og Brian samt i kombination med sessioner, hvor parret og begge terapeuter er til stede.

Der indledes med en fælles par-session og begge terapeuters tilstedeværelse på 2 – 2 1/2 times varighed. Formålet er her at gennemføre en grundig undersøgelse af parrets udfordringer på baggrund hvoraf terapeuterne vil være i stand til at tydeliggøre, hvilke dynamikker parterne hver især bidrager til i samspillet. Den indledende undersøgelse inkluderer refleksionstid for terapeuterne med henblik på at skræddersy et særligt tilrettelagt terapeutisk forløb.

Sædvanligvis vil forløbet efter denne første indledende session bestå af 3 – 4 individuelle sessioner med hver sin terapeut med henblik på at arbejde i dybden med de uhensigtsmæssige mønstre, som den enkelte medbringer og udspiller i parforholdets dynamik. Herefter samles op med endnu en fælles session hvor begge terapeuter er til stede.

Processen gentages om nødvendigt ad flere omgange.

Indledende session á 2 – 2 1/2 times varighed: 2975 kr.

Efterfølgende par-sessioner med begge terapeuter á 1 1/2 – 2 timer: 1995 kr.

Efterfølgende individuelle sessioner gennemføres til terapeuternes sædvanlige takst pr. 50 – 60 min. – se menupunktet “selvbetalende”

Har du en henvisning fra din praktiserende læge, vil det i mange tilfælde være muligt at få delvis tilskud til sessionerne via den offentlige sygesikringsordning.