Brian Kok Ravn

Jeg er uddannet Cand. Psych. fra Aarhus Universitet, 2006, med speciale i psykoterapi. I 2009 opnåede jeg v. Psykolognævnet retten til at betegne mig autoriseret psykolog.

Siden opnåelsen af min kandidatgrad har jeg beskæftiget mig med psykoterapeutisk behandling, supervision og undervisning i såvel privat klinisk praksis som i psykiatrisk regi. Jeg var i en periode privatpraktiserende psykolog i Århus, før jeg i november 2006 flyttede til Kolding, hvor jeg nu er selvstændig praktiserende psykolog.

Sideløbende med min private virksomhed har jeg tidligere haft ansættelse i Psykiatrien i Region Syddanmark. Ud over diagnostisk afklaring og psykoterapeutisk behandling, har jeg her ydet supervision og undervisning til personalet på psykiatriske afdelinger samt foretaget debriefing i forbindelse med uforudsete kritiske hændelser på arbejdspladsen.

Derudover har jeg i en periode fungeret som ekstern lektor på Institut for psykologi på Syddansk universitet (SDU).

Terapeutisk efteruddannelse

2 årig uddannelse i gruppepsykoterapi ved institut for gruppeanalyse, IGA, Aarhus.

3 årig efteruddannelse i ISTDP v. den amerikanske psykolog, Ph.D. Patricia Coughlin

Patricia Coughlin er en af de mest fremtrædende kliniske psykologer i verden i dag og er involveret i procesforskning i psykoterapi specielt med fokus på ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi). Coughlin er således forfatter til flere internationalt anerkendte artikler samt bøgerne “Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy” (Karnac, 1996) og “Lives Transformed” (Karnac, 2006), sidstnævnte i samarbejde med den engelske psykiater David Malan kendt fra bl.a. Tavistock klinikken i London.

3 årig efteruddannelse som underviser og supervisor i ISTDP ved MSW Jon Frederickson.

Jon Frederickson er internationalt kendt underviser og supervisor og bl.a. forfatter til bøgerne “Psychodynamic Psychotherapy” (Copyright Taylor and Francis; Brunner/Mazel 1999), “Co-creating Change” (Seven Leaves Press, 2013)

Igangværende træning/ efteruddannelse:

Fortløbende supervision hos Dr. Allan Abbass.

Dr. Allan Abbass er internationalt kendt og hædret for sit arbejde med og forskning i psykodynamisk psykoterapi. Han er forfatter til flere kliniske og forskningsbaserede artikler samt bøgerne “Reaching Through Resistance – Advanced Psychotherapy Techniquies” og “Hidden From View” skrevet i samarbejde med dr. Howard Schubiner.

Mit eget samarbejde med Dr. Allan Abbass har desuden givet anledning til, at jeg 2 gange i karrieren har haft den ære på opfordring af Abbass at præsentere mit eget kliniske arbejde på de årligt tilbagevendende 3 dages Immersion seminarer afholdt i bl.a. København, Oslo, Los Angeles og Halifax. I 2016 præsenterede jeg på Immersion i København for første gang for et internationalt publikum mit arbejde med en klient med repression og senest i august 2021, hvor jeg præsenterede 2 cases med højt resistente klienter for et internationalt publikum. 

Niclas Perchet Dahl

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet med speciale i psykoterapeutisk behandling og er autoriseret af Dansk Psykolognævn. Jeg har arbejdet med psykoterapeutiske forløb i 10 år i privat klinisk praksis, psykiatrisk regi og pro bono. Sideløbende med min private praksis arbejder jeg aktuelt i CSM, Center for Seksuelt Misbrugte, hvor jeg udfører individuelle psykoterapeutiske forløb.

Jeg har tidligere arbejdet i Lokalpsykiatrien Esbjerg og Lokalpsykiatrien Kolding. I psykiatrien varetog jeg terapeutiske samtaleforløb individuelt og i gruppe samt udredning. Målgruppen var overvejende mennesker med personlighedsforstyrrelse, angst, depression og/eller i krise. Jeg var en del af Debriefing Beredskabet og varetog i den funktion samtaler med psykiatrisk personale efter kritiske hændelser. Desuden varetog jeg supervision af psykiatrisk personale i komplicerede patientsager.

Jeg er særdeles passioneret udøver af mit fag og brænder for at hjælpe mine klienter. Derfor har jeg igennem en årrække erhvervet mig psykoterapeutiske kompetencer ved deltagelse på internationale seminarer med nogle af de førende inden for behandlingsformen Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Jeg har selv gennemført en 3-årig terapeutisk efteruddannelse i ISTDP og er aktuelt i gang med en Advanced Training i ISTDP ved Dr. Allan Abbass og Dr. Joel Town, Halifax Canada. Allan Abbass er blandt de mest anerkendte i verden inden for ISTDP og den førende forsker inden for metoden. Sideløbende med supervision og gennemsyn af filmoptagelser af mit eget arbejde giver dette mig de bedste forudsætninger for at hjælpe mine klienter effektivt mod deres mål.

Psykoterapi er for mig et intensivt, fokuseret samarbejde. Et samarbejde hvor vi begge gør vores bedste for sammen at lykkes i vores bestræbelse på at overvinde de forhindringer, du trods ihærdige anstrengelser ikke har været i stand til at overvinde alene. Med mig som terapeutisk samarbejdspartner kan du forvente empatisk nærvær, høj aktivitet fra min side og, hvis nødvendigt, udfordringer for at bidrage til hurtigst mulig opnåelse af dine mål. Jeg er direkte og åben omkring mine observationer i samarbejdet og inviterer dig til at være det samme.

Jeg har fundet og finder det fortsat væsentligt, at placere mig selv i klientstolen, så jeg er klar over, hvordan det er at sidde i din stol. At invitere mine klienter til en proces, der går i dybden med hidtil fortrængte følelser er ikke muligt, endsige forsvarligt, med mindre jeg selv har gået vejen. Derfor har jeg gennemført et dybdegående egen-terapeutisk forløb ved den internationalt anerkendte ISTDP terapeut Josette Ten Have-De Labije, som er bosiddende og praktiserende i Berlin. 

Direkte kontakt: psykologperchetdahl@protonmail.com tlf.: 28 60 45 60, www.istdppsykolog.com

Gry Dagmar Ravn

Jeg er uddannet bachelor i psykologi fra Aalborg Universitet i 2010, med særligt fokus på det psykodynamiske felt.

Efter endt bachelor savnede jeg mere praktisk fremfor teoretisk erfaring omkring faget, så jeg gennemførte en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse fra instituttet Human Education Group i Aarhus.

I den psykoterapeutiske uddannelse er der stort fokus på egenterapi. Jeg har derfor så at sige ”ryddet op foran egen hoveddør”, inden jeg sidder med mine klienter i stolen. Dette anser jeg som særligt betydningsfuldt, da vores personlighed er det vigtigste ”redskab” i faget og dermed (forhåbentligt!) kan eliminere mange blinde vinkler i vores arbejde med klienter. På samme måde giver de mange års egenterapi en erfaring med at sidde i klientens stol, så jeg ikke udsætter dig som klient for noget jeg ikke selv ville udsættes for i samme situation. Dette sagt med bevidsthed om, at vi alle er forskellige og har forskellige behov. Samtidig er der i den psykoterapeutiske uddannelse stort fokus på klinisk erfaring og supervision. Dette forvandler psykologien til et praktisk fag, et håndværk, ikke blot en teoretisk, akademisk tradition, hvilket altid har lagt mig meget på sinde.

De seneste 10 år har jeg haft klienter i terapi, hvoraf de sidste 6 år har været i regi af egen klinik, med dertilhørende mange timers erfaring, træning og supervision på mit arbejde.

Sideløbende har jeg uddannet mig indenfor forskellige terapeutiske traditioner, såsom hypnose, meditation, åndedrætsterapi, tantra og psykedelisk assisteret terapi, samt i 2015 suppleret mit CV med en uddannelse til familie- & parterapeut og derved integreret ”det hele menneske” i mit arbejde… krop, sind og relationer.

Ud over mit terapeutiske virke har jeg igennem de seneste 5 år undervist og faciliteret diverse retreats og kurser indenfor især shamanisme, tantra samt krops-/traumeterapi

I 2019 stiftede jeg bekendtskab med den højt specialiserede, terapeutiske metode ISTDP udviklet af dr. Habib Davanloo. Metoden integrerer alle de aspekter af psykoterapien, som jeg igennem årene har fundet særligt effektive og virksomme i én samlet terapeutisk metode og forståelsesmodel. Jeg har derfor indledt systematisk supervision og træning i ISTDP internt i klinikken samt eksternt på nationalt og internationalt udbudte kurser, seminarer og længerevarende efteruddannelser indebærende supervision af mit kliniske arbejde.

Min deltagelse i disse kurser har allerede sat sit præg på klinikken. Et tre dages seminar i ISTDP parterapi (Intergenerational Family Therapy (TIF)) hos den italienske psykolog Leone Baruh i foråret 2020, gav således anledning til, at jeg i samarbejde med min partner Brian Kok Ravn besluttede mig for at udbyde denne særlige udgave af parterapi til klienter i klinikken. Læs mere om Brians og mit parterapeutiske samarbejde under menupunktet “terapi”.

Jeg tilbyder desuden individuelle sessioner til voksne. Se mere under menupunktet ”priser og vilkår”

Såfremt du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig direkte på tlf. 31612286 eller tage kontakt til klinikken på e-mail psykolog@briankok.dk

Jeg er medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP).

KONTAKT

Brian Kok Ravn
Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.
Specialist i Psykoterapi & Klinisk Psykologi
Specialpsykolog i Psykiatri

Olaf Ryes gade 7Q, 6000 Kolding

   +45 93302333

    psykolog@briankok.dk

Medlem af

DP-LOGO-2014_NEW_BLUE_transparant