Metode

Metode beskrivelse

Det metodiske grundlag for klinikkens arbejde er emotionsfokuseret samtaleterapi baseret på Dr. Davanloos Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP).

Denne tilgang integrerer moderne evidensbaseret psykoterapi baseret på solid forskning med årtusind gamle shamanistiske principper, meditationsteknik og kropsterapi. På baggrund heraf kommer det hele menneske i centrum og de udfordringer, du som klient kommer med, kan bearbejdes fra flere forskellige vinkler og på flere forskellige niveauer, det være sig kropsligt, følelsesmæssigt, mentalt eller energetisk.

Kropsligt kan dette f.eks. omfatte fysiske symptomer såsom spændingshovedpine, migræne, symptomer i mave-tarm systemet, seksuelle dysfunktioner såsom rejsningsproblemer, smerter under samleje, problemer med at opnå orgasme, manglende sexlyst o. lign., hvor disse efter udredning hos praktiserende læge eller andre offentlige sundhedsinstanser ikke har kunnet forklares eller behandles medicinsk.

Følelsesmæssigt kan der f.eks. være tale om symptomer som depression, angst, selvværdsproblemer, problemer med aggressions forvaltning, konfliktskyhed o. lign.

Mentalt er du måske præget af uvelkomne og ubehagelige tankemønstre, det være sig tvangstanker, negative tanker om dig selv eller andre, bekymringstendens og lignende du ikke selv kan få bugt med.

Energetisk refererer til, at enhver levende organisme optager, forbruger og omsætter energi for at opretholde optimale eksistensvilkår. Symptomer som ovenstående anskuer vi i klinikken overordnet som udtryk for, at organismens naturlige energi-flow er blokeret, hæmmet eller på anden måde negativt påvirket.

Terapeuterne har udviklet hver deres helt unikke tilgang til og stil indenfor ISTDP som fælles speciale. På den måde tilbydes den mest personlige og bedst mulige behandling til klinikkens klienter.

Hvor Gry Dagmar Ravns indføring i ISTDP er rundet af kropsterapien og en syntese mellem den vestlige bioenergetik og den østlige Taoistiske Tantra, er Brian Kok Ravn bredt funderet i psykodynamisk teori og metode med ISTDP som kerneområde. Niclas Perchet Dahl er uddannet til ISTDP terapeut på ét af klinikkens tre-årige træningshold for psykologer. Fælles for os alle er, at vi baserer os på en forståelse af, at måden, hvorpå vi som mennesker forholder os til vores følelsesliv, er afgørende for vores fysiske og mentale sundhed.

Derfor arbejder vi alle i klinikken på at ”gå i dybden” med klientens følelser. Dette dybdegående arbejde gennemføres ved hjælp af fokus på bl.a. kropsbevisthed, visualisering og billeddannelsesteknikker, hvorved klienten ofte bringes i kontakt med hidtil ubevidst materiale. Dette ubevidste materiale er i mange tilfælde af afgørende betydning i forhold til at opnå fuld indsigt i baggrunden for de aktuelle psykiske eller fysiske vanskeligheder.

I ISTDP arbejdes der allerede fra første session intensivt og fokuseret på at styrke klientens engagement og følelsesmæssige investering i den terapeutiske proces. Første sessions prøveterapi på 2-3 timer samt en opfølgende session danner således baggrunden for det videre terapeutiske arbejde, der typisk omfatter sessioner ugentligt, hver 14. dag eller hver tredje uge á 50 – 120 min. varighed.

Effektmåling

I virksomheden Psykolog Kok ApS arbejder vi med effektmåling af behandling på flere måder:

Subjektiv effektmåling

Det er vigtigt for os, at du som klient oplever, at den terapeutiske behandling bærer frugt, at du bevæger dig i den retning du ønsker.

Sikringen af dette foregår primært ved, at vi terapeuter løbende lægger op til evaluering af hver enkelt session i dialog med dig. Vi opfordrer dig til som klient at give en så ærlig vurdering af behandlingen som muligt. Dette gælder både den enkelte session samt forløbet som helhed.

Vurderingen kan omfatte din følelsesmæsige oplevelse af samarbejdsklimaet imellem os såvel som din oplevelse af, hvorvidt vi har opnået en fælles forståelse af problemet og behandlingens formål.

Objektiv effektmåling

Som supplement til den subjektive effektmåling anvender vi objektive eller tilnærmede objektive effektmål i form af spørgeskemaer. Du vil som klient blive bedt om at udfylde nogle få men vigtige spørgeskemaer i starten af forløbet samt i forbindelse med afslutning af forløbet.

Behandlingseffekt

I virksomheden ønsker vi løbende at synliggøre klinikkens resultater for klienter såvel som professionelle samarbejdspartnere. Selv om vi i dag på basis af flere års forskning har viden om, at fokuseret psykoterapeutisk behandlingsarbejde generelt er effektivt i forhold til mange symptomer og problemstillinger, er det ikke en selvfølge, at den enkelte behandler i sit daglige kliniske arbejde lever op til den behandlingseffekt, som forskningen dokumenterer. At måle og evaluere på eget arbejde sikrer, at resultaterne hele tiden holdes for øje samt at vi som behandlere hele tiden forsøger at blive bedre. Siden starten af 2018 er den objektive effektmåling gennemført ved brug af  flere dokumenterede og velafprøvede tests, såsom SCL-90-R, IIP64 samt endelig det af Scott Miller udviklede FIT (Feedback Informed Treatment). Der er gennemført evaluering på i alt 120 afsluttede klienter. Af disse klienter rapporterede 77% et positivt behandlingsudbytte på én eller flere af de objektive skalaer samt ved kvalitative interviews. 11% af alle evaluerede klienter valgte at afbryde samarbejdet (drop out rate), før de havde oplevet et positivt udbytte af behandlingen.

Alt i alt et resultat, som vi i klinikken har grund til at være stolte af, da det til fulde lever op til de højeste standarder i den internationale forskning i psykoterapi. Alligevel er det utilfredsstillende, at ikke alle klienter oplever fuldt udbytte. Derfor vil vi bestræbe os på at bruge den indsamlede viden til at opnå et endnu bedre resultat fremover.