Erhverv

Hos Psykolog Kok Ravn ApS tilbyder vi individuelt tilpassede løsninger til erhvervslivet baseret på en helt unik tilgang til det at drive virksomhed. Det unikke ved netop vores tilgang er baseret på vores mangeårige kliniske erfaring og her særligt følelsernes betydning for trivsel, engagement og gennemslagskraft. Ledelse med visdom er for os ledelse baseret på anerkendelsen af følelsesmæssige processers betydning for både individers og gruppers lyst og evne til at yde en ekstraordinær indsats for virksomheden eller organisationen som helhed. At drive og lede en virksomhed følelsesmæssigt intelligent forudsætter indsigt i den dybere sammenhæng mellem motivation og følelser, en sammenhæng vi i klinikken har specialiseret os i at formidle og i praksis støtte den enkelte leder, medarbejder eller virksomhed som helhed i at omsætte og implementere i dagligdagen.

Nedenfor følger en beskrivelse af nogle af de erhvervsrettede ydelser vi i klinikken tilbyder. Såfremt dette ikke matcher jeres virksomheds behov, er I altid velkommen til at tage kontakt med henblik på en uforpligtende snak om, hvordan vi kan være netop jeres virksomhed behjælpelig.

Emotionsfokuseret Dynamisk Coaching ?

Emotionsfokuseret Dynamisk Coaching er målrettet dig, som har erhvervsmæssige ambitioner, du ønsker professionel hjælp til at føre ud i livet. Dette gælder hvad enten du er medarbejder, leder eller mellemleder i en større eller mindre organisation eller har din helt egen virksomhed.

Emotionsfokuseret Dynamisk Coaching bygger på viden om, hvad der motiverer mennesker på det individuelle såvel som det kollektive plan. Viden det er essentielt at bringe i spil, såfremt det skal lykkes at opnå den gennemslagskraft og synergieffekt der er kendetegnende for succesfulde personer, grupper, organisationer og virksomheder.

Emotionsfokuseret Dynamisk Coaching til enkeltpersoner           

Du har måske de helt rette kvalifikationer. Du besidder de nødvendige kompetencer. Du har måske oveni købet placeret dig i den helt rigtige stilling med de rette medarbejdere og du har de rette visioner for virksomheden.

Alligevel er det som om, du ikke helt lykkes med det, du brænder for. Resultaterne udebliver eller glæden og oplevelsen af en dybere meningsfuldhed træder ikke rigtigt frem.

I sådanne tilfælde kan Emotionsfokuseret Dynamisk Coaching være en del af løsningen. Emotionsfokuseret Dynamisk Coaching går efter at etablere dybere kontakt med dit ubevidste følelsesliv med henblik på at hjælpe dig til at opnå og gøre brug af følelsesmæssig bevidsthed i dit arbejde, så dine drømme og visioner for dit arbejdsliv går hånd i hånd med den indsats du dagligt yder.

Emotionsfokuseret Dynamisk Coaching til grupper               

Processer i grupper er andet og mere end bare summen af de indre processer, der foregår hos hver enkelt deltager i gruppen. Samtidig er det dog afgørende for en gruppes effektivitet, at hver enkelt er bevidst om sig selv og sin indflydelse på andre. Samspillet imellem den enkelte og gruppen som helhed kommer i fokus i Emotionsfokuseret Dynamisk Coaching til grupper. Måske er det i forhold til en gruppe af ledere eller mellemledere, der i organisationen har brug for at optimere deres indbyrdes samarbejde. Måske er det på baggrund af en konflikt, der pga. kommunikationsvanskeligheder er gået i hårknude. Uanset årsagen kan emotionsfokuseret dynamisk coaching være et vigtigt skridt på vejen til at få løst op for blokeringer i såvel den enkelte som i gruppen som helhed. Kommunikation er sjældent problemet. Problemet er som oftest det, vi ikke kommunikerer.

Hvorfor Emotionsfokuseret ?                                                                         

Vi mennesker træffer ikke beslutninger alene på et rationelt grundlag. Ofte er det tværtimod sådan, at vi i forbindelse med store og vigtige beslutninger opstiller lister med argumenter for og imod for kun i sidste øjeblik at træffe den endelige beslutning på en fornemmelse for, hvad der er det rigtige at gøre. Sådanne intuitive eller irrationelle dele af beslutningsprocesser er dog ofte betydeligt undervurderet og underbelyst i erhvervsmæssige sammenhænge, hvorved den energi, fleksibilitet og idérigdom der følger med en højere grad af følelsesmæssig bevidsthed risikerer at lide under en kultur af ekstrem logisk, rationel karakter. Herved ligger et stort kreativt potentiale ubrugt hen og virksomhedskulturen som helhed lider under det. Det kan ses… også på bundlinjen.

Hvorfor Dynamisk ?                                                                                         

At et system er dynamisk og i denne sammenhæng psyko-dynamisk refererer til ubevidste og ofte modstridende kræfter i psyken, der påvirker hinanden og igangsætter eller vedligeholder en indre dynamik, der har betydning for vores kommunikation til omgivelserne. Helt konkret afhænger vores evne til at håndtere komplekse problemstillinger sammen med andre af vores bevidsthed om og evne til at håndtere disse indre dynamiske kræfter i et harmonisk samspil. Sagt på en anden mere jordnær måde, har du ikke kendskab til og styr på kræfterne i dig selv, er det svært at styre kræfterne hos dine kolleger eller ansatte i en organisation eller en virksomhed.

Emotionsfokuseret Dynamisk Coaching sigter mod at igangsætte en proces, hvor der løsnes op for følelsesmæssige blokeringer i den enkelte såvel som i organisationen. Målet er, at kommunikation igen kan flyde frit i et miljø præget af tillid, tryghed og nærvær så de ressourcer hver enkelt besidder kan udnyttes bedst muligt til gavn for virksomheden eller organisationen som helhed.

Beliggenhed

Se googlemap

Klinikken er beliggende knap 2 km fra Koldings centrum med nem adgang til motorvejsnettet og offentlige busruter. Der er ca. 20 min. gang til banegården, hvorfra der hver time går tog til alle større byer i Danmark. Der er fra banegården også forbindelse til lufthavnen i Billund med daglige flyvninger til de fleste større byer i Europa.

Der kan på Olaf Ryes gade parkeres gratis langs bygningen på begge sider af gaden samt i de tilstødende gader.

KONTAKT

Brian Kok Ravn
Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.
Specialist i Psykoterapi & Klinisk Psykologi
Specialpsykolog i Psykiatri

Olaf Ryes gade 7Q, 6000 Kolding

   +45 93302333

    psykolog@briankok.dk

Medlem af

DP-LOGO-2014_NEW_BLUE_transparant