Effektmåling

I virksomheden Psykolog Kok arbejder vi med effektmåling af behandling på flere måder:

Subjektiv effektmåling

Det er vigtigt for os, at du som klient oplever, at den terapeutiske behandling bærer frugt, at du bevæger dig i den retning du ønsker.

Sikringen af dette foregår primært ved, at vi som terapeuter løbende lægger op til evaluering af hver enkelt session i dialog med dig. Vi opfordrer dig til som klient at give en så ærlig vurdering af behandlingen som muligt. Dette gælder både den enkelte session samt forløbet som helhed.

Vurderingen kan omfatte din følelsesmæsige oplevelse af samarbejdsklimaet imellem os såvel som din oplevelse af, hvorvidt vi har opnået en fælles forståelse af problemet og behandlingens formål.

Objektiv effektmåling

Som supplement til den subjektive effektmåling anvender vi objektive eller tilnærmede objektive effektmål i form af spørgeskemaer. Du vil som klient blive bedt om at udfylde nogle få men vigtige spørgeskemaer i starten af forløbet samt i forbindelse med afslutning af forløbet.

Behandlingseffekt 2018

I virksomheden ønsker vi løbende at synliggøre klinikkens resultater for klienter såvel som professionelle samarbejdspartnere. Selv om vi i dag på basis af flere års forskning har viden om, at fokuseret psykoterapeutisk behandlingsarbejde generelt er effektivt i forhold til mange symptomer og problemstillinger, er det ikke en selvfølge, at den enkelte behandler i sit daglige kliniske arbejde lever op til den behandlingseffekt, som forskningen dokumenterer. At måle og evaluere på eget arbejde sikrer, at resultaterne hele tiden holdes for øje samt at vi som behandlere hele tiden forsøger at blive bedre. I 2018 er den objektive effektmåling gennemført ved brug af  de dokumenterede og velafprøvede tests SCL-90-R, IIP64 samt endelig det af Scott Miller udviklede FIT (Feedback Informed Treatment). Der er gennemført evaluering på ialt 46 afsluttede klienter. Af disse klienter rapporterede 74% et positivt behandlingsudbytte på én eller flere af de objektive skalaer samt ved kvalitative interviews. 5 af klienterne valgte at afbryde samarbejdet, før de havde oplevet et positivt udbytte af behandlingen.

Alt i alt et resultat, som vi i klinikken har grund til at være tilfreds med, da det lever op til standarderne i den internationale forskning i psykoterapi. Alligevel er det utilfredsstillende, at ikke alle klienter oplever fuldt udbytte. Derfor vil vi bestræbe os på at bruge den indsamlede viden til at opnå et endnu bedre resultat for 2019.

For fagpersoner

Det kan oplyses, at effekten målt med Scott Millers FIT ligger betydeligt højere end effekten målt med f.eks. IIP64. Dette er i overensstemmelse med de fleste internationale forskningsresultater, idet faktorerne målt med IIP64 er meget vanskelige at ændre på. Hvor effekten af de afsluttede forløb målt med FIT ligger på 81,8%, bliver klinikkens samlede effektmål lavere, idet resultaterne fra FIT sammenholdes med resultaterne fra SCL-90-R, IIP64 og endelig den fra klienten kvalitativt indhentede information. I den kvalitative vurdering af, hvorvidt forløbet har haft effekt lægges der bl.a. vægt på, om klienten er i stand til et specificere/eksemplificere den positive forandring samt om klientens nærmeste tilsvarende oplever en forandring hos klienten.